2010 by Nagate
Galéria.
Vissza
Szebény 2010
A Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2010 július hónapban
élve a Szebényi Önkormányzat által felajánlott szálláslehetőséggel , 60 szegény és
hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását szervezte meg. A gyermekek csoportja,
szolgálatunk  nyilvántartási rendszeréből kerül kiválasztásra, az általános iskolások köréből.
Célunk, a gyermekek számára szervezett programok /kirándulás, csoportfoglalkozás, játék/ által,
a közösségi normák mintakövetése, illetve pozitív szokásrendszer kialakításának  elősegítése.